MK Restaurant : Thailand MK Suki Restaurant - ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

ตะกร้าสินค้า

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เราให้ความสำคัญและเน้นย้ำการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำประสิทธิภาพและความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นของบริษัท

เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยาภาพของบุคลากรตามมาตรฐานเพื่อให้ศักยภาพของบุคลากรกว่า 10,000 คนในองค์กรของเราได้มาตรฐานสากล นอกจากผลตอบแทนและสวัสดิการที่ครอบคลุมแล้ว องค์กรของเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความสุขในชีวิต การทำงานเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ยั่งยื่นและปลูกฝังให้มีจิตใจรักในการบริการ

 

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1200 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา แขวง บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 

 

 
DATE

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 18:00

 
PHONE

02-836-1000

 
FAX

02-836-1000 ext.1229

ตำแหน่งว่างงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญในโปรแกรม Excel , Word และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบและลงบันทึกเอกสารทางบัญชี

2. บันทึกรายละเอียดทรัพย์สิน

3. เก็บรวบรวมใบสำคัญซื้อ , ใบสำคัญจ่าย และเอกสารต่างๆของฝ่าย

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Close
Closeเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง(Recruit)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

- ปริญญาตรี สาขาบริหาร/จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถเดินทางลงพื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

- คล่องแคล่วและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

รายละเอียดงาน

- วางแผน สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานร้านสาขา ร้าน MK และในเครือ (ทำงาน จันทร์-ศุกร์)
 

 

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-836-1000 ต่อ 1214,1220

Close
Closeเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม

ฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม

 คุณสมบัติ:

1.เพศหญิง อายุ 25-28 ปี

2.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน มีทักษะในการสื่อสาร

4.ใช้คอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

5. ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

รายละเอียดงาน

1.จัดทำรายงานสรุปข้อมูล และสถิติภายในฝ่าย

2.ควบคุมและจัดเก็บเอกสารตามระบบ ISO

3.รับเรื่องติดต่อประสานงานกับทางสาขา และผู้รับเหมา

4. ติดต่อประสานงาน,ตรวจสอบราคา,Spec ของอุปกรณ์ จาก Suppliers

5.จัดทำ จัดหา จัดส่งอุปกรณ์หรือบริการของ Supplier สำหรับสาขาที่ก่อสร้างใหม่และสาขาที่ปรับปรุงใหม่

 

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1220,1214

Close
Closeผู้ควบคุมดูแลโรงการ(Project Supervisor)

ฝ่ายพัฒนาและวิศวกรรม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 26  ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี วศบ./คอบ./อสบ. สาไฟฟ้า,เครื่องกล,วิชาชีพอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานดูแลโครงการก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับ Supplier
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณยุ้ย 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1208,1214

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ
 • มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Close
Closeผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝึกหัด

ฝ่ายดูแลสาขา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ
 • มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-836-1000 ต่อ 1251 

Close
Closeผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ (QS)

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย   อายุไม่เกิน  28 ปี                                                                                                                         

2. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา  ( Food Science ,Food Tech ,Bio Tech จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับมาตรฐานสากลหรือระบบคุณภาพ เช่น GMP HACCP ISO9000

4. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือออกนอกสถานที่ได้

 

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
Closeช่างซ่อมบำรุง

ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง

จำนวน 10 อัตรา

ประจำศูนย์ช่างซ่อมบำรุง-พระราม 4(สุขุมวิท 26)

1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (เบิกค่าเดินทางได้-มีเงินพิเศษ)

4. ประจำศูนย์ช่างฯ(สุขุมวิท26/พระราม 4) ใกล้ Big-C พระราม 4

5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร  0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
CloseMK Group Quality Assurance and Food Safety Vice President / Assistant Vice President

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

Position Summary:

Strategically innovate, implement and manage the Quality Assurance and Food Safety programs according to company policies of MK Restaurant Group, a chain restaurant operator of 600 outlets. Ensure quality and food safety standards are maintained according to related regulatory agencies. Ideal candidate is highly process-oriented and has capability to lead, train and collaborate with cross-functional teams to strive towards maximum results and grow a culture of continuous improvement. You will challenge the status quo to implement breakthrough strategies to achieve no food safety issues, high ethical standards, and top quality customer dining experience. Reports to the CEO.

Main Responsibilities:

 • Proactively work and innovate processes to prevent recalls, withdraws and loss of customers due to quality issues, research and recommend enhancements to food safety, product quality, production procedures, equipment, and management practices
 • Collaborate on all QAFS activities to add guidance and expertise in all areas (e.g. Lab, AMS, AW and data collections)
 • Effectively partner with Operations, Maintenance, Sales, Supply Chain and other functional areas to teach, lead and guide all employees engaged in food production, food safety and quality initiatives
 • Create and foster a culture that understands and recognizes food safety and quality as a top priority, ensure employees are trained on an on-going basis and in compliance with company regulations to ensure quality and consistency of products
 • Foster and environment of continuous process improvement to drive efficiencies, increased accuracy and stronger decision making. Ensure high levels of engagement from all levels of employees
 • Manage written responses, customer inquiries and visits for food safety and product quality complaints
 • Committed to upholding the highest level of ethical and moral standards
 • Maintain and improve Code of Conduct to reflect good working ethics and act as role model to all staff

 

Other Duties:

 • Attend and contribute to all training sessions, meetings and activities as required
 • Maintain strong, professional relationship with relevant business partners
 • Ensure high standards of personal presentation and grooming
 • Carry out any other assignments assigned by direct supervisor

Qualifications

 • 8-10 years experience in a large manufacturing or restaurant industry
 • 5-7 years experience supervising others at various organizational levels, preferably at a regional level. Previously influenced senior managers and rigorously driven a quality improvement program
 • Bachelor’s degree in Food Science, Food Safety, Engineering or related field
 • Preferred MBA or MS in Food Science, Food Safety or related field
 • Preferred certified in ISO 22000, HACCP, ISO, GMP or other food safety/QA audit certifications

Skills & Experience

 • Strong ability to observe and spot process improvement opportunities
 • Can quickly establish credibility and respect and build strong working relationships with department managers. Demonstrates maturity, professionalism and will to lead
 • Strong ability to work in a highly ambiguous and complex environment with a key skill of driving simplicity
 • Expertise in strategy creation and execution
 • Actively support and develop team members, quick to identify and solve issues
 • Able to work to deadlines and generate pragmatic solutions to changing situations and complex problems as they are presented
 • Results-oriented and passion to deliver the best performance
 • Foster a positive working environment, with culture of process excellence and continuous improvement
 • Ability to travel up-country and internationally some of the time
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate

Close
Close