MK Restaurant : Thailand MK Suki Restaurant - ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

ตะกร้าสินค้า

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เราให้ความสำคัญและเน้นย้ำการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำประสิทธิภาพและความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นของบริษัท

เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยาภาพของบุคลากรตามมาตรฐานเพื่อให้ศักยภาพของบุคลากรกว่า 10,000 คนในองค์กรของเราได้มาตรฐานสากล นอกจากผลตอบแทนและสวัสดิการที่ครอบคลุมแล้ว องค์กรของเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความสุขในชีวิต การทำงานเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ยั่งยื่นและปลูกฝังให้มีจิตใจรักในการบริการ

 

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1200 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา แขวง บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 

 

 
DATE

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 18:00

 
PHONE

02-836-1000

 
FAX

02-836-1000 ext.1229

ตำแหน่งว่างงาน
Brand Manager(YAYOI)

ฝ่ายการตลาด

Position Summary :

              We are looking for a passionate Assistant Marketing Manager who will help develop YAYOI marketing strategy and run our branding, promotion, digital and LSM marketing activities. You will conduct market research, produce promotional materials and analyze sales data. The ideal candidate likes Japanese food, is an insightful marketer as well as an excellent communicator filled with lots of enthusiasm and ready to make a difference. The goal is to ensure that our brand and marketing campaigns engage with our customers and outperform competition.

Main Responsibilities :

 • Design, roll out and evaluate promotional and PR campaigns that suit customer needs and enhance customer loyalty through digital, home delivery and LSM channels.
 • Capture Japanese food market and strengthen YAYOI brand by creating products, promotions and services that meets customer demand.
 • Provide strategic and practical advice to boost our company’s marketing efforts.
 • Present marketing and promotion plan to subcommittee and Operations team to enable operational feasibility and to provide them with appropriate tools and materials.
 • Analyze customer purchasing behavior and integrate findings into branding and in the development of annual marketing plan and campaign calendar.
 • Plan and purchase short-term and long-term media for advertising campaigns.
 • Formulate and implement strategic digital campaigns with the goal to increase sales.
 • Provide competitor analysis on various companies’ market offerings (Local Store Marketing) by identifying market trends, pricing/business models, sales and methods of operation.
 • Evaluate, develop and implement marketing strategy for promotions and LSM according to business objective and budget.
 • Coordinate cross function and with external agencies to develop and communicate marketing plan with goal to achieve sales and customer growth.
 • Manage document control and quality control system under ISO and other standards associated with the business.
 • Carry out any other assignments assigned by supervisor.

Qualifications :

 • Male or female age 29 years old or above
 • A minimum of Master’s Degree in Marketing, Communication Arts, MBA or related field
 • At least 1-2 years working experience in Branding/Promotion/Digital/Local Store Marketing
 • Experience in data analysis and market research to develop and implement marketing strategy
 • A good team player with excellent interpersonal skill and ability to coordinate internally cross function and externally
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate

Skills & Experience :

 • Creativity and knowledge in marketing trends and promotions
 • Result-oriented and passion to deliver the best performance
 • Strong analytical and presentation skill
 • Outstanding communication and interpersonal skills
 • Proficiency in MS Office such as Word, Excel and PowerPoint
 • Ability to travel up-country some of the time
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate in MS Word, Excel, Power Point 

 

Close
Closeเจ้าหน้าที่บัญชี ประจำโรงงานบางนาตราด กม.21

ฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญในโปรแกรม Excel , Word และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบและลงบันทึกเอกสารทางบัญชี

2. บันทึกรายละเอียดทรัพย์สิน

3. เก็บรวบรวมใบสำคัญซื้อ , ใบสำคัญจ่าย และเอกสารต่างๆของฝ่าย

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Close
Closeเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง(Recruit)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

- ปริญญาตรี สาขาบริหาร/จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถเดินทางลงพื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

- คล่องแคล่วและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

รายละเอียดงาน

- วางแผน สรรหาและคัดเลือกผู้สมัครเข้าปฏิบัติงานร้านสาขา ร้าน MK และในเครือ (ทำงาน จันทร์-ศุกร์)
 

 

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-836-1000 ต่อ 1214,1220

Close
Closeเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงานบางนา-ตราดกม.21)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี

2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-4 ปีขึ้นไป

4. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

7. ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. รวมกำหนดมาตรฐานการป้องกัน  และขั้่นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4. แนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

5. รวบรวมสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูล  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบอันตราย

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
Closeเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

ฝ่ายฝึกอบรม

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาศึกษาศาสตร์ , มนุษยศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี

5. มีประสบการณ์ในด้านงานสอนหรือธุรการประสานงาน 2 ปี

6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. มีใจรักงานบริการ

8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

รายละเอียดงาน

1. เป็นวิทยากรฝึกอบรมที่สถาบันฝึกอบรม MK และสาขา MK 

2. ออกแบบและพัฒนาฝึกอบรม

3. ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

4. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
CloseProduct Development Assistant Vice President (Non-Core)

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการพิเศษ

Position Summary:

We are looking for an innovative Product Development AVP to head our Non-Core category at MK Restaurant, a healthy chain restaurant operator of 600 outlets. You identify with food and have commitment to quality in everything that you do. You will direct the design, development and implementation of product development initiatives based on customer insight. The ideal candidate has a global mindset and has successfully implement new product and process improvements that meet customer expectations and company quality, margin enhancement and growth targets. This position partners cross-functionally and requires excellent relationship building and project management skills. 

Main Responsibilities:

 • Develop tasty recipe and effective product plans to launch and promote NPD and promotions to grow Non-Core (Teen and YA/ Lunch/ Snack/ Desserts & Beverage/ On-the-go occasions)
 • Work closely with Marketing team to understand consumer needs/insight, changing lifestyle and market trend in order to identify and deliver impactful NPD for MK new occasions
 • Leads the Product Development team to effectively plan and execute product launch schedule. Reviews, prioritizes and assigns projects. Sets clear direction by clearly communicating and reinforcing expected outcomes with the team
 • Collaborate with Marketing, Operations, Purchasing and Quality Assurance to ensure project objectives and timeline. Builds strong working relationships with people in all functions
 • Identifies and implements cost savings opportunities
 • Identifies market/product opportunities and threats and implements action plans accordingly
 • Identifies emerging technology and food trends and applies to new product opportunities
 • Works with production facilities/departments to ensure a straightforward scale-up once the reformulations/new products are ready for large-scale production
 • Supports resolution of quality issues through use of root-cause analysis
 • Coaches and partners with direct reports to effectively manage performance
 • Communicates company goals and assists direct reports in establishing their aligned goals
 • Develops and manages department budget, ensuring efficient use of resources
 • Conduct sales analysis and promotion activities monthly to assess and propose action plan that coincides with marketing goals
 • Lead and stimulate the team to achieve marketing, product development and sales enhancement goals

Other Duties:

 • Attend and contribute to all meetings, activities, and training sessions as required
 • Maintain strong, professional relationship with relevant business partners
 • Ensure high standards of personal presentation and grooming
 • Actively participate in all organizational and employee engagement activities
 • Carry out any other assignments assigned by the CEO from time to time

Qualifications

 • 7-10 years culinary experience or product development with at least 3 of those years supervising others and have previously influenced senior managers
 • BS/MS degree in Culinary Arts, Food Science, Hospitality or related field with strong proven records of food knowledge and consumer taste insight. Culinary certificate preferred
 • In-depth knowledge in F&B, market research and QSR. Has a global mindset

Skills & Experience

 • Creative problem-solver who brings passion, enthusiasm and fresh ideas
 • Proven track record of being organized, dependable, proactive and able to complete projects with minimal supervision
 • Can quickly establish credibility and respect and build strong working relationships with department managers. Demonstrates maturity, professionalism and will to lead
 • Actively supports and develop team members, quick to identify and solve issues
 • Able to work to deadlines and generate pragmatic solutions to changing situations and complex problems as they are presented
 • Foster a fun and collaborative working environment
 • Ability to travel up-country and overseas some of the time
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate

 

Close
CloseMK Group Quality Assurance and Food Safety Vice President / Assistant Vice President

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

Position Summary:

Strategically innovate, implement and manage the Quality Assurance and Food Safety programs according to company policies of MK Restaurant Group, a chain restaurant operator of 600 outlets. Ensure quality and food safety standards are maintained according to related regulatory agencies. Ideal candidate is highly process-oriented and has capability to lead, train and collaborate with cross-functional teams to strive towards maximum results and grow a culture of continuous improvement. You will challenge the status quo to implement breakthrough strategies to achieve no food safety issues, high ethical standards, and top quality customer dining experience. Reports to the CEO.

Main Responsibilities:

 • Proactively work and innovate processes to prevent recalls, withdraws and loss of customers due to quality issues, research and recommend enhancements to food safety, product quality, production procedures, equipment, and management practices
 • Collaborate on all QAFS activities to add guidance and expertise in all areas (e.g. Lab, AMS, AW and data collections)
 • Effectively partner with Operations, Maintenance, Sales, Supply Chain and other functional areas to teach, lead and guide all employees engaged in food production, food safety and quality initiatives
 • Create and foster a culture that understands and recognizes food safety and quality as a top priority, ensure employees are trained on an on-going basis and in compliance with company regulations to ensure quality and consistency of products
 • Foster and environment of continuous process improvement to drive efficiencies, increased accuracy and stronger decision making. Ensure high levels of engagement from all levels of employees
 • Manage written responses, customer inquiries and visits for food safety and product quality complaints
 • Committed to upholding the highest level of ethical and moral standards
 • Maintain and improve Code of Conduct to reflect good working ethics and act as role model to all staff

 

Other Duties:

 • Attend and contribute to all training sessions, meetings and activities as required
 • Maintain strong, professional relationship with relevant business partners
 • Ensure high standards of personal presentation and grooming
 • Carry out any other assignments assigned by direct supervisor

Qualifications

 • 8-10 years experience in a large manufacturing or restaurant industry
 • 5-7 years experience supervising others at various organizational levels, preferably at a regional level. Previously influenced senior managers and rigorously driven a quality improvement program
 • Bachelor’s degree in Food Science, Food Safety, Engineering or related field
 • Preferred MBA or MS in Food Science, Food Safety or related field
 • Preferred certified in ISO 22000, HACCP, ISO, GMP or other food safety/QA audit certifications

Skills & Experience

 • Strong ability to observe and spot process improvement opportunities
 • Can quickly establish credibility and respect and build strong working relationships with department managers. Demonstrates maturity, professionalism and will to lead
 • Strong ability to work in a highly ambiguous and complex environment with a key skill of driving simplicity
 • Expertise in strategy creation and execution
 • Actively support and develop team members, quick to identify and solve issues
 • Able to work to deadlines and generate pragmatic solutions to changing situations and complex problems as they are presented
 • Results-oriented and passion to deliver the best performance
 • Foster a positive working environment, with culture of process excellence and continuous improvement
 • Ability to travel up-country and internationally some of the time
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate

Close
CloseBrand Manager - Delivery Service

ฝ่ายการตลาด

Position Summary:

We are looking for a passionate Assistant Marketing Manager who will help develop our marketing strategy and run our company’s home delivery activities. You will conduct market research, produce promotional materials and analyze sales data. The ideal candidate will be an insightful marketer and an excellent communicator filled with lots of enthusiasm and ready to make a difference. The goal is to ensure that our home delivery marketing campaigns engage with our customers and outperform competition.

Main Responsibilities:

 • Identify and execute home delivery strategy with a goal to increase sales
 • Capture home delivery market and strengthen MK brand by creating products, promotions and services that meets customer demand
 • Provide competitor analysis on various companies’ market offerings (home delivery) by identifying market trends, pricing/business models, sales and methods of operation
 • Develop and communicate marketing activities with Call Center team with the goal to achieve sales target
 • Provide strategic and practical advice to boost our company’s marketing efforts
 • Design, implement and evaluate strategy for home delivery according to business objective and budget
 • Analyze customer purchasing behavior and integrate findings into the development of annual marketing plan and campaign calendar
 • Build teamwork with internal cross-functional teams for effective project management 
 • Carry out any other assignments assigned by supervisor

Qualifications

 • Male or female age 28 years old or above. At least 1-2 years working experience in Casual Dining Restaurants(CDR), Quick Service Restaurants(QSR), FMCG, or any related industries in Marketing field
 • A minimum of Master’s Degree in Marketing, Communication Arts or related field

Skills & Experience

 • Experience in FMCG, Retail business or Advertising Agency 
 • Proof of success in LSM marketing
 • Good background in advertising/creative work judgment
 • Hard working, open minded with a ‘Can do’ attitude
 • Strong coaching skills to grow the team
 • Passion in food, love to eat and/or love exploring new food trends/restaurants
 • Fluent in English and Thai. Computer literate
 • Ability to travel up-country and overseas some of the time

Close
Close