ร่วมงานกับเรา

ผู้สนใจสามารถสมัครงานด้วยตัวเองหรือส่งใบสมัครที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1200 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 • จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 17:00
 • 02-836-1000 ต่อ 1214
 • 02-836-1000 ต่อ 1229
 • [email protected] หรือ www.mkrestaurant.com

ตำแหน่งงานว่าง

ฝ่ายงาน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18

สายงานซัพพลายเชน

Apply for this job

จำนวนที่รับ

3 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • จัดหาสินค้า เจราจา ต่อรอง Supplier เดิม - ใหม่
 • ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามใบขอเสนอซื้อ
 • ประสานงานกับบุคคลภายนอกและภายใน
 • ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลต่อหัวหน้างาน
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
 • สามารถใช่โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • คลิกภาพดีมีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

SAP Application Specialist (Support/LO)

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Apply for this job

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • จัดการและบริหารโครงการให้ตรงตามเวลา ภายใต้ขอบเขตงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับ Application ทั้งบนระบบ Server
 • ควบคุม ดูแลระบบความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลของ Database
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ใช้งาน
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, Information Technology ,Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับระบบ EPR หรือโดยตรงกับ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ทางด้าน Database Application development ,Sharepoint
 5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

SAP Application Specialist (Support/LO)

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

ผู้ควบคุมดูแลโครงการวิศวกรรมประจำ Site งาน (Project Supervisor)

สายงานพัฒนาภัตตาคารและซ่อมบำรุง

Apply for this job

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ดูแลเกี่ยวกับSupplierสำหรับสาขาที่ก่อสร้างใหม่และสาขาที่ปรับปรุงใหม่
 • ต่อรองราคากับSupplier
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต่องตาม SPECของงานก่อสร้างสาขา ระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ สุขาภิบาล งานตกแต่ง ฯลฯ
 • ติดตามการเก็บงาน Defect List ของผู้รับเหมาและSupplier

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วศบ./ คอบ./ อสบ. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, วิชาชีพอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานดูแลโครงการก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับ Supplier
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

ผู้ควบคุมดูแลโครงการวิศวกรรมประจำ Site งาน (Project Supervisor)

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

Customer Service Oversea ประจำบริษัท M-SENKO (บางนา-ตราดกม.21)

สายงานซัพพลายเชน

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ดูแลในเรื่องการสอบถามข้อมูลของลูกค้า และติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศ
 • เก็บบันทึกเอกสารข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าและจัดทำสรุปรายงานเพื่อส่งให้บัญชีใบเรียกเก็บเงิน
 • ให้คำแนะนำกับลูกค้าในการบริการ
 • สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ25ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Toeic 500 ขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการประสานงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ คล่องแคล่วและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงาน 6 วันได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Customer Service Oversea ประจำบริษัท M-SENKO (บางนา-ตราดกม.21)

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

ล่าม ภาษาญี่ปุ่น ประจำ บ. M-Senko บางนา-ตราด กม.21

สายงานซัพพลายเชน

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

- แปลภาษาญี่ปุ่น
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

มีทักษะภาษาญี่ปุ่น N1/N2 

มีมนุษยสัมพันธ์ คล่องแคล่วและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

สามารถทำงาน 6 วันได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

ล่าม ภาษาญี่ปุ่น ประจำ บ. M-Senko บางนา-ตราด กม.21

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีจ่าย

สายงานบัญชีและการเงิน

Apply for this job

จำนวนที่รับ

3 อัตรา

รายละเอียดงาน

- จัดทำและบันทึกใบสำคัญซื้อ ใบสำคัญจ่าย และใบสำคัญทั่วไป
- จัดทำงบการเงิน ค่าเช่า ค่าบริการ ภาษีโรงเรือน 
- จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำแบบภงด.3,ภงด.53,ภงด.2ก

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมสำเร็จรูป

มีบุคลิกดีมีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีจ่าย

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21

สายงานซัพพลายเชน

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงาน
2.ดูแลการปฎิบัติงานซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสียให้ใช้งานได้และปลอดภัย
3.ควบคุมดูแลการสั่งซื้อ,เสนอซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
4.ควบคุมดุแลซ่อมแซมบำรุงอาคารให้อยู่ในสภาพดี
5.ตรวจสอบความผิดปกติของรายงานการตรวจเช็คประจำวัน,ประจำเดือน
6.ควบคุมการปำิบัติตามระบบคุณภาพ 5ส,Kaizen,ISO,HACCP เป็นต้น
7.บริหารงานใช้ PDCA ในการดุแลทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
8.ประสานงานกับผ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
9.ควบคุมดูแลประสานงานผู้ให้บริการภายนอก
10.ควบคุมปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเป้าหมายของแผนก
11.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


สวัสดิการ  
- Incentive รายเดือน, ข้่าวทานฟรี 2 มื้อ,โบนัส 2 ครั้ง ,ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ปรับเงินเดือนประจำปี,ประกันอุบัติเหตุ 24 ชม,ตรวจสุขภาพประจำปีและอื่นๆ

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 27-35  ปี

จบวุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์

มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

มีความรู้ความสามารถด้านงานไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปะปาและงานบำรุงรักษาเครื่องจักร

มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสูง,มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นต้น

หากมีประสบการณ์ห้องเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงาน 6 วันได้

สวัสดิการ

สวัสดิการ  
- Incentive รายเดือน, ข้่าวทานฟรี 2 มื้อ,โบนัส 2 ครั้ง ,ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ปรับเงินเดือนประจำปี,ประกันอุบัติเหตุ 24 ชม,ตรวจสุขภาพประจำปีและอื่นๆ

ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

IT Support (ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.21)

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

- แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับแจ้ง
- บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ปกติอยู่เสมอ
- แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปทั้งภายในสำนักงานและสาขา
- ให้คำแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- ประสานงานการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทภายนอก
 

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง 

อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สามารถแก้ไขปัญหา Application พื้นฐาน เช่น Microsoft Office , Microsoft windows ทุกเวอร์ชั่นได้

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

IT Support (ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.21)

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

Supply Chain Officer

สายงานนวัตกรรม

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. จัดทำ EPR , Track ข้อมฝุลการขนส่งสินค้า
2. ประสานงานกับคลัง ดูแลสต็อคสินค้า
3. รวบรวม Sale order ประสานงานกับแผนกบัญชี

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง 

อายุ 22-28 ปี

วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาLogistic หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้าน Supply Chain  / Warehouse

สามารถใช้งานโปรแกรม SAP ได้

มีใจรักงานบริการ มีทักษะการประสานงานที่ดี 

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Supply Chain Officer

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝึกหัด

สายงานกิจการสาขา > ประจำร้าน MK, YAYOI

Apply for this job

จำนวนที่รับ

50 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน  
   

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝึกหัด

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

Brand Manager – Delivery Service and New Channel

สายงานการตลาด

Apply for this job

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

รายละเอียดงาน

We are looking for a passionate Brand Manager who will help develop our marketing strategy and run our company’s home delivery activities. You will conduct market research, produce promotional materials and analyze sales data.The ideal candidate will be an insightful marketer and an excellent communicator filled with lots of enthusiasm and ready to make a difference. The goal is to ensure that our home delivery, campaigns engage with our customers and outperform competition and find new channel opportunity that will be beneficial to the company.

Main Responsibilities :

 • Identify and execute home delivery strategy with a goal to increase sales
 • Capture home delivery market and strengthen MK brand by creating products, promotions and services that meets customer demand
 • Provide competitor analysis on various companies’ market offerings (home delivery) by identifying market trends, pricing/business models, sales and methods of operation
 • Develop and communicate marketing activities with Call Center team with the goal to achieve sales target
 • Provide strategic and practical advice to boost our company’s marketing efforts
 • Design, implement and evaluate strategy for home delivery according to business objective and budget
 • Analyze customer purchasing behavior and integrate findings into the development of annual marketing plan and campaign calendar
 • Build teamwork with internal cross-functional teams for effective project management
 • Carry out any other assignments assigned by supervisor

คุณสมบัติ

 • Male or female age 28 years old or above. At least 1-2 years working experience in Casual Dining Restaurants(CDR), Quick Service Restaurants(QSR), FMCG, or any related industries in Marketing field
 • A minimum of Master’s Degree in Marketing, Communication Arts or related field

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Brand Manager – Delivery Service and New Channel

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha