MK Restaurant : Thailand MK Suki Restaurant - ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

ตะกร้าสินค้า

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เราให้ความสำคัญและเน้นย้ำการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำประสิทธิภาพและความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นของบริษัท

เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยาภาพของบุคลากรตามมาตรฐานเพื่อให้ศักยภาพของบุคลากรกว่า 10,000 คนในองค์กรของเราได้มาตรฐานสากล นอกจากผลตอบแทนและสวัสดิการที่ครอบคลุมแล้ว องค์กรของเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความสุขในชีวิต การทำงานเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ยั่งยื่นและปลูกฝังให้มีจิตใจรักในการบริการ

 

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1200 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา แขวง บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 

 

 
DATE

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 18:00

 
PHONE

02-836-1000

 
FAX

02-836-1000 ext.1229

ตำแหน่งว่างงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญในโปรแกรม Excel , Word และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบและลงบันทึกเอกสารทางบัญชี

2. บันทึกรายละเอียดทรัพย์สิน

3. เก็บรวบรวมใบสำคัญซื้อ , ใบสำคัญจ่าย และเอกสารต่างๆของฝ่าย

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Close
Closeผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ (QS)

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย   อายุไม่เกิน  28 ปี                                                                                                                         

2. วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา  ( Food Science ,Food Tech ,Bio Tech จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับมาตรฐานสากลหรือระบบคุณภาพ เช่น GMP HACCP ISO9000

4. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสายงาน 1 ปีขึ้นไป

5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือออกนอกสถานที่ได้

 

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
CloseProduct Development Assistant Vice President (Non-Core)

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการพิเศษ

Position Summary:

We are looking for an innovative Product Development AVP to head our Non-Core category at MK Restaurant, a healthy chain restaurant operator of 600 outlets. You identify with food and have commitment to quality in everything that you do. You will direct the design, development and implementation of product development initiatives based on customer insight. The ideal candidate has a global mindset and has successfully implement new product and process improvements that meet customer expectations and company quality, margin enhancement and growth targets. This position partners cross-functionally and requires excellent relationship building and project management skills. 

Main Responsibilities:

 • Develop tasty recipe and effective product plans to launch and promote NPD and promotions to grow Non-Core (Teen and YA/ Lunch/ Snack/ Desserts & Beverage/ On-the-go occasions)
 • Work closely with Marketing team to understand consumer needs/insight, changing lifestyle and market trend in order to identify and deliver impactful NPD for MK new occasions
 • Leads the Product Development team to effectively plan and execute product launch schedule. Reviews, prioritizes and assigns projects. Sets clear direction by clearly communicating and reinforcing expected outcomes with the team
 • Collaborate with Marketing, Operations, Purchasing and Quality Assurance to ensure project objectives and timeline. Builds strong working relationships with people in all functions
 • Identifies and implements cost savings opportunities
 • Identifies market/product opportunities and threats and implements action plans accordingly
 • Identifies emerging technology and food trends and applies to new product opportunities
 • Works with production facilities/departments to ensure a straightforward scale-up once the reformulations/new products are ready for large-scale production
 • Supports resolution of quality issues through use of root-cause analysis
 • Coaches and partners with direct reports to effectively manage performance
 • Communicates company goals and assists direct reports in establishing their aligned goals
 • Develops and manages department budget, ensuring efficient use of resources
 • Conduct sales analysis and promotion activities monthly to assess and propose action plan that coincides with marketing goals
 • Lead and stimulate the team to achieve marketing, product development and sales enhancement goals

Other Duties:

 • Attend and contribute to all meetings, activities, and training sessions as required
 • Maintain strong, professional relationship with relevant business partners
 • Ensure high standards of personal presentation and grooming
 • Actively participate in all organizational and employee engagement activities
 • Carry out any other assignments assigned by the CEO from time to time

Qualifications

 • 7-10 years culinary experience or product development with at least 3 of those years supervising others and have previously influenced senior managers
 • BS/MS degree in Culinary Arts, Food Science, Hospitality or related field with strong proven records of food knowledge and consumer taste insight. Culinary certificate preferred
 • In-depth knowledge in F&B, market research and QSR. Has a global mindset

Skills & Experience

 • Creative problem-solver who brings passion, enthusiasm and fresh ideas
 • Proven track record of being organized, dependable, proactive and able to complete projects with minimal supervision
 • Can quickly establish credibility and respect and build strong working relationships with department managers. Demonstrates maturity, professionalism and will to lead
 • Actively supports and develop team members, quick to identify and solve issues
 • Able to work to deadlines and generate pragmatic solutions to changing situations and complex problems as they are presented
 • Foster a fun and collaborative working environment
 • Ability to travel up-country and overseas some of the time
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate

 

Close
CloseBrand Department Manager

ฝ่ายการตลาด

Position Summary:

We are looking for an enthusiastic marketer to give an authentic voice to our brand. You will be in charge of designing key strategies to enhance MK brands by connecting with our consumers through integrated campaigns. The ideal candidate will be an experienced professional with a passion for trend spotting and the love for food. You will work collaboratively to identify customer insight, maximize revenues, and drive an effective action plan.

Main Responsibilities:

 • Develop brand communication and PR strategies to enhance all MK brands
 • Define PR activities, sponsorship marketing, collaborating with CSR and execute integrated campaigns through various channels and media including online, offline, above the line, below the line and digital channels
 • Oversee communication and work with media agency to develop effective media plans
 • Lead in-store communication direction and execution including brand signage, POP merchandising standard and in-store activation for special occasions, that deliver brand essence, build brand image and support operation execution
 • Manage budgets and effectively allocate resources among campaigns
 • Supervise subordinates to effectively manage the whole cycle of promotion campaign
 • Build teamwork with internal cross-functional teams for effective project management
 • Carry out any other assignments assigned by supervisor

Qualifications

 • 5+ years experience in Casual Dining Restaurants(CDR), Quick Service Restaurants(QSR), FMCG, or any related industries in Marketing field
 • A minimum of Master’s degree in Marketing or Management-related field

Skills & Experience

 • Experience in Casual Dining Restaurants(CDR), Quick Service Restaurants(QSR), FMCG, or any related industries in Marketing field
 • Proof of success in NPD development, turning consumer insight into winning products
 • Good background in advertising/creative work judgment
 • Hard working, open minded with a ‘Can do’ attitude
 • Strong coaching skills to grow the team
 • Passion in food, love to eat and/or love exploring new food trends/restaurants
 • Fluent in English and Thai. Computer literate
 • Ability to travel up-country and overseas some of the time

 

Close
CloseMK Group Quality Assurance and Food Safety Vice President / Assistant Vice President

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

Position Summary:

Strategically innovate, implement and manage the Quality Assurance and Food Safety programs according to company policies of MK Restaurant Group, a chain restaurant operator of 600 outlets. Ensure quality and food safety standards are maintained according to related regulatory agencies. Ideal candidate is highly process-oriented and has capability to lead, train and collaborate with cross-functional teams to strive towards maximum results and grow a culture of continuous improvement. You will challenge the status quo to implement breakthrough strategies to achieve no food safety issues, high ethical standards, and top quality customer dining experience. Reports to the CEO.

Main Responsibilities:

 • Proactively work and innovate processes to prevent recalls, withdraws and loss of customers due to quality issues, research and recommend enhancements to food safety, product quality, production procedures, equipment, and management practices
 • Collaborate on all QAFS activities to add guidance and expertise in all areas (e.g. Lab, AMS, AW and data collections)
 • Effectively partner with Operations, Maintenance, Sales, Supply Chain and other functional areas to teach, lead and guide all employees engaged in food production, food safety and quality initiatives
 • Create and foster a culture that understands and recognizes food safety and quality as a top priority, ensure employees are trained on an on-going basis and in compliance with company regulations to ensure quality and consistency of products
 • Foster and environment of continuous process improvement to drive efficiencies, increased accuracy and stronger decision making. Ensure high levels of engagement from all levels of employees
 • Manage written responses, customer inquiries and visits for food safety and product quality complaints
 • Committed to upholding the highest level of ethical and moral standards
 • Maintain and improve Code of Conduct to reflect good working ethics and act as role model to all staff

 

Other Duties:

 • Attend and contribute to all training sessions, meetings and activities as required
 • Maintain strong, professional relationship with relevant business partners
 • Ensure high standards of personal presentation and grooming
 • Carry out any other assignments assigned by direct supervisor

Qualifications

 • 8-10 years experience in a large manufacturing or restaurant industry
 • 5-7 years experience supervising others at various organizational levels, preferably at a regional level. Previously influenced senior managers and rigorously driven a quality improvement program
 • Bachelor’s degree in Food Science, Food Safety, Engineering or related field
 • Preferred MBA or MS in Food Science, Food Safety or related field
 • Preferred certified in ISO 22000, HACCP, ISO, GMP or other food safety/QA audit certifications

Skills & Experience

 • Strong ability to observe and spot process improvement opportunities
 • Can quickly establish credibility and respect and build strong working relationships with department managers. Demonstrates maturity, professionalism and will to lead
 • Strong ability to work in a highly ambiguous and complex environment with a key skill of driving simplicity
 • Expertise in strategy creation and execution
 • Actively support and develop team members, quick to identify and solve issues
 • Able to work to deadlines and generate pragmatic solutions to changing situations and complex problems as they are presented
 • Results-oriented and passion to deliver the best performance
 • Foster a positive working environment, with culture of process excellence and continuous improvement
 • Ability to travel up-country and internationally some of the time
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate

Close
Closeผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝึกหัด

ฝ่ายดูแลสาขา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ทั่วประเทศ
 • มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-836-1000 ต่อ 1251 

Close
Closeช่างซ่อมบำรุง

ฝ่ายช่างซ่อมบำรุง

จำนวน 10 อัตรา

ประจำศูนย์ช่างซ่อมบำรุง-พระราม 4(สุขุมวิท 26)

1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (เบิกค่าเดินทางได้-มีเงินพิเศษ)

4. ประจำศูนย์ช่างฯ(สุขุมวิท26/พระราม 4) ใกล้ Big-C พระราม 4

5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหารในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร  0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
Closeเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

จำนวน  6  อัตรา

สังกัด โรงงานบางนาตราดกม.18 และ กม.21

 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

 • วุฒิปริญญาตรีสาขา Food Science / Food Technology / Biotech หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9000 , GMP , HACCP

 • สามารถทำงานกะได้ ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18และกม.21)

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

 

Close
Close