MK Restaurant : Thailand MK Suki Restaurant - ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

ตะกร้าสินค้า

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เราให้ความสำคัญและเน้นย้ำการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำประสิทธิภาพและความมั่นคงที่ดียิ่งขึ้นของบริษัท

เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยาภาพของบุคลากรตามมาตรฐานเพื่อให้ศักยภาพของบุคลากรกว่า 10,000 คนในองค์กรของเราได้มาตรฐานสากล นอกจากผลตอบแทนและสวัสดิการที่ครอบคลุมแล้ว องค์กรของเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป ยังสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความสุขในชีวิต การทำงานเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ยั่งยื่นและปลูกฝังให้มีจิตใจรักในการบริการ

 

 

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1200 ถ.บางนา-ตราด เขตบางนา แขวง บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 

 

 
DATE

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 18:00

 
PHONE

02-836-1000

 
FAX

02-836-1000 ext.1229

ตำแหน่งว่างงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ

จำนวน 1  อัตรา

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีการอาหาร ,ช่าง, IT การตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองและประสานงานได้

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 0-2 ปี

 • ประจำโรงงานบางนา-ตราด (กม.18)

 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

 

Close
Closeผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Food Safety ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.21

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QA)

คุณสมบัติ:

1.เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2.วุฒิปริญญาตรี สาขาMicrobiological Food science,Biological หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพISO22000,ISO31000, ISO9001, GMP, HACCP 

4.ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

5. หากมีทักษะทางภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 

รายละเอียดงาน

1.วางแผนการตรวจตัวอย่างของสาขา เช่น อาหาร ผัก น้ำแข็ง

2.ให้คำปรึกษาด้าน Food Safety

3.พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

4.ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

 

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1220,1214

Close
Closeเจ้าหน้าที่แผนกพนักงานสัมพันธ์

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

2. ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการ /จิตวิทยา/สื่อสารมวลชน หรือที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านงานพนักงานสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี

4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

5. มีความรู้โปรแกรมออกแบบเบื้องต้น เช่น Photoshop , Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีบุคคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7. มีใจรักงานบริการ และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น

8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

รายละเอียดงาน

1. จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานภายในบริษัท และกิจกรรมเพื่อสังคม

2. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ

3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
Closeเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงานบางนา-ตราดกม.21)

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี

2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-4 ปีขึ้นไป

4. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

7. ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. รวมกำหนดมาตรฐานการป้องกัน  และขั้่นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4. แนะนำพนักงานให้ปฏิบัติตามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

5. รวบรวมสถิติ  วิเคราะห์ข้อมูล  จัดทำรายงานเกี่ยวกับการประสบอันตราย

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
CloseMarketing Executive

ฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-27 ปี

2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด , การโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6. มีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

1. ประสานงานกับเอเจนซี่ เพื่อลงโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

2. ดูแลระบบฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายการตลาด

3. ดูแลเอกสารต่างๆของฝ่ายการตลาด

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1214,1220

Close
CloseBrand Manager(YAYOI)

ฝ่ายการตลาด

Position Summary :

              We are looking for a passionate Assistant Marketing Manager who will help develop YAYOI marketing strategy and run our branding, promotion, digital and LSM marketing activities. You will conduct market research, produce promotional materials and analyze sales data. The ideal candidate likes Japanese food, is an insightful marketer as well as an excellent communicator filled with lots of enthusiasm and ready to make a difference. The goal is to ensure that our brand and marketing campaigns engage with our customers and outperform competition.

Main Responsibilities :

 • Design, roll out and evaluate promotional and PR campaigns that suit customer needs and enhance customer loyalty through digital, home delivery and LSM channels.
 • Capture Japanese food market and strengthen YAYOI brand by creating products, promotions and services that meets customer demand.
 • Provide strategic and practical advice to boost our company’s marketing efforts.
 • Present marketing and promotion plan to subcommittee and Operations team to enable operational feasibility and to provide them with appropriate tools and materials.
 • Analyze customer purchasing behavior and integrate findings into branding and in the development of annual marketing plan and campaign calendar.
 • Plan and purchase short-term and long-term media for advertising campaigns.
 • Formulate and implement strategic digital campaigns with the goal to increase sales.
 • Provide competitor analysis on various companies’ market offerings (Local Store Marketing) by identifying market trends, pricing/business models, sales and methods of operation.
 • Evaluate, develop and implement marketing strategy for promotions and LSM according to business objective and budget.
 • Coordinate cross function and with external agencies to develop and communicate marketing plan with goal to achieve sales and customer growth.
 • Manage document control and quality control system under ISO and other standards associated with the business.
 • Carry out any other assignments assigned by supervisor.

Qualifications :

 • Male or female age 29 years old or above
 • A minimum of Master’s Degree in Marketing, Communication Arts, MBA or related field
 • At least 1-2 years working experience in Branding/Promotion/Digital/Local Store Marketing
 • Experience in data analysis and market research to develop and implement marketing strategy
 • A good team player with excellent interpersonal skill and ability to coordinate internally cross function and externally
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate

Skills & Experience :

 • Creativity and knowledge in marketing trends and promotions
 • Result-oriented and passion to deliver the best performance
 • Strong analytical and presentation skill
 • Outstanding communication and interpersonal skills
 • Proficiency in MS Office such as Word, Excel and PowerPoint
 • Ability to travel up-country some of the time
 • Proficiency in Thai and English. Computer literate in MS Word, Excel, Power Point 

 

Close
CloseSystem & Network Engineer

ฝ่ายคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ:

1. เพศชาย/หญิง  อายุ 24-27 ปี

2. ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง       

3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป         

4. มีพื้นฐานในการดูแลงานระบบ Sever  และ Networking

5. มีความรู้พื้นฐานระบบปฏิบัติการWindows Server และ Linux      

6. มีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นทางด้าน OSI Model       

7. สามารถใช้งาน Application พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office ทุกเวอร์ชั่นได้       

8. มีใจรักการบริการและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี   

9. หากมีพื้นฐานหรืประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Database และ Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

รายละเอียดงาน

1. ดูแลงานระบบ Sever  และ Networking

2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือสนับสนุนกับผู้ใช้งาน

3. ติดต่อและประสานงานกับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการภายนอก

 

สวัสดิการ 

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-099-6041 หรือ 0-2836-1000 ต่อ 1191,1220,1214

Close
Closeเจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายบัญชี

จำนวน 1 อัตรา

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญในโปรแกรม Excel , Word และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Close
Close