ร่วมงานกับเรา

ผู้สนใจสามารถสมัครงานด้วยตัวเองหรือส่งใบสมัครที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1200 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 • จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 17:00
 • 02-836-1000 ต่อ 1214
 • 02-836-1000 ต่อ 1229
 • [email protected] หรือ www.mkrestaurant.com

ตำแหน่งงานว่าง

ฝ่ายงาน

เจ้าหน้าที่งานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (ประจำวิภาวดี ซอย16)

สายงานกิจการสาขา > จัดเลี้ยง

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 •  จัดทำเอกสารในแผนก
 •  จัดส่งข้อมูล/เอกสาร และรวบรวมงานสรุปข้อมูล และรายงานผล
 •  จัดส่งอุปกรณ์งานจัดเลี้ยงให้สาขา และตรวจรับอุปกรณ์กลับคืนจากสาขา
 •  ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
 •  ปฏิบัติงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • ปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์และทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่งานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (ประจำวิภาวดี ซอย16)

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18

สายงานซัพพลายเชน > จัดซื้อ

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • จัดหาสินค้า เจราจา ต่อรอง Supplier ใหม่
 • พัฒนาสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด และ SPEC
 • ประสานงานการเข้า Audit ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย จากทีมงาน ให้บรรลุเป้าหมาย
 • จัดสรรปริมาณการสั่งซื้อ
 • สรุปรายงาน มูลค่าสั่งซื้อ (ประจำเดือน-ปี)
 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทีมงาน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย - หญิง มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • บุคลิกภาพดีมีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001 และ HACCP ด้านอาหาร
 • ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.18

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร

สายงานตรวจสอบภายใน

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 •  จัดทำหนังสือ และประสานงานแจ้งหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบ
 •  ดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร
 •  จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

SAP Application Specialist (Support/LO)

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Apply for this job

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • จัดการและบริหารโครงการให้ตรงตามเวลา ภายใต้ขอบเขตงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับ Application ทั้งบนระบบ Server
 • ควบคุม ดูแลระบบความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูลของ Database
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ใช้งาน
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์, Information Technology ,Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับระบบ EPR หรือโดยตรงกับ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ทางด้าน Database Application development ,Sharepoint
 5. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

SAP Application Specialist (Support/LO)

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

Customer Service Oversea ประจำบริษัท M-SENKO (บางนา-ตราดกม.21)

สายงานซัพพลายเชน

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ดูแลในเรื่องการสอบถามข้อมูลของลูกค้า และติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศ
 • เก็บบันทึกเอกสารข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าและจัดทำสรุปรายงานเพื่อส่งให้บัญชีใบเรียกเก็บเงิน
 • ให้คำแนะนำกับลูกค้าในการบริการ
 • สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ25ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Toeic 500 ขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการประสานงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ คล่องแคล่วและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงาน 6 วันได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

Customer Service Oversea ประจำบริษัท M-SENKO (บางนา-ตราดกม.21)

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน IT Support

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Apply for this job

จำนวนที่รับ

1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานระบบเอกสารและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • รับผิดชอบเปิดPR 
 • รับผิดชอบการตัดสต็อกประจำเดือนของอุปกรณ์โดยผ่านระบบ SAP
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกองค์กร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส / ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 
 • มีความกระตือรือร้น ใจรักงานบริการ

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน IT Support

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

ล่าม ภาษาญี่ปุ่น ประจำ บ. M-Senko บางนา-ตราด กม.21

สายงานซัพพลายเชน

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

- แปลภาษาญี่ปุ่น
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 

มีทักษะภาษาญี่ปุ่น N1/N2 

มีมนุษยสัมพันธ์ คล่องแคล่วและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

สามารถทำงาน 6 วันได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

ล่าม ภาษาญี่ปุ่น ประจำ บ. M-Senko บางนา-ตราด กม.21

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

สายงานบัญชีและการเงิน > บัญชี

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

บันทึกบัญชีเจ้าหนี้,ลูกหนี้ และสมุดรายวันทั่วไป

- จัดทำเอกสารวางบิล ออกใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

- ตั้งและเคลียร์เงินทดรองจ่าย

- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ใบแนบภพ.30

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมสำเร็จรูป

มีบุคลิกดีมีความกระตือรือร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21

สายงานซัพพลายเชน

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงและการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงาน
2.ดูแลการปฎิบัติงานซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เสียให้ใช้งานได้และปลอดภัย
3.ควบคุมดูแลการสั่งซื้อ,เสนอซื้ออุปกรณ์ต่างๆ
4.ควบคุมดุแลซ่อมแซมบำรุงอาคารให้อยู่ในสภาพดี
5.ตรวจสอบความผิดปกติของรายงานการตรวจเช็คประจำวัน,ประจำเดือน
6.ควบคุมการปำิบัติตามระบบคุณภาพ 5ส,Kaizen,ISO,HACCP เป็นต้น
7.บริหารงานใช้ PDCA ในการดุแลทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
8.ประสานงานกับผ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
9.ควบคุมดูแลประสานงานผู้ให้บริการภายนอก
10.ควบคุมปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเป้าหมายของแผนก
11.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


สวัสดิการ  
- Incentive รายเดือน, ข้่าวทานฟรี 2 มื้อ,โบนัส 2 ครั้ง ,ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ปรับเงินเดือนประจำปี,ประกันอุบัติเหตุ 24 ชม,ตรวจสุขภาพประจำปีและอื่นๆ

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 27-35  ปี

จบวุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์

มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

มีความรู้ความสามารถด้านงานไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปะปาและงานบำรุงรักษาเครื่องจักร

มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสูง,มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นต้น

หากมีประสบการณ์ห้องเย็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถทำงาน 6 วันได้

สวัสดิการ

สวัสดิการ  
- Incentive รายเดือน, ข้่าวทานฟรี 2 มื้อ,โบนัส 2 ครั้ง ,ค่ารักษาพยาบาล, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ปรับเงินเดือนประจำปี,ประกันอุบัติเหตุ 24 ชม,ตรวจสุขภาพประจำปีและอื่นๆ

ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง ประจำโรงงานบางนาตราด ก.ม. 21

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

IT Support (ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.21)

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Apply for this job

จำนวนที่รับ

2 อัตรา

รายละเอียดงาน

- แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับแจ้ง
- บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ปกติอยู่เสมอ
- แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปทั้งภายในสำนักงานและสาขา
- ให้คำแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
- ประสานงานการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทภายนอก
 

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สามารถแก้ไขปัญหา Application พื้นฐาน เช่น Microsoft Office , Microsoft windows ทุกเวอร์ชั่นได้

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

IT Support (ประจำโรงงานบางนา-ตราด กม.21)

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝึกหัด

สายงานกิจการสาขา > ประจำร้าน MK, YAYOI

Apply for this job

จำนวนที่รับ

50 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน  
   

คุณสมบัติ

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ

สวัสดิการ

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝึกหัด

ชื่อ - นามสกุล*

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก*

เบอร์โทรติดต่อ*

อีเมล*

Resume (Upload)*

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท)*

วันที่สามารถเริ่มงานได้


Captcha