Work with us

Apply for jobs via online

Human Resource Department
MK Restaurant Group Public Company Limited

1200 Debaratana Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260

 • Monday - Friday 08:00 - 17:00
 • 02-836-1000 ext. 1214
 • 02-836-1000 ext. 1229
 • [email protected] or www.mkrestaurant.com

Apply for this job

Department

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

Safety, Health and Environment Division

Apply for this job

จำนวนที่รับ

3 position

Qualification

 • เพศชาย – หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่กฎหมายรับรองหรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอ นำประชุม จัดทำรายงาน ประสานงาน
 • ประจำโรงงาน ถ.เทพรัตน (กม.21)

Benefits

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

Name - Surname*

National ID (13 digit)*

Mobile Phone No.*

E-Mail*

Resume (Upload)*

Expected Salary (Baht)*

Start Date


Captcha

พนักงานส่งอาหารตามบ้าน

Operation Division

Apply for this job

จำนวนที่รับ

10 position

Qualification

 • เพศชาย – หญิง อายุ 18-40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์เป้นของตัวเอง
 • มีใบขับขี่ของตัวเอง และไม่หมดอายุ
 • มีเล่มทะเบียนรถคันที่ใช้

เอกสารในการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 3. สำเนาใบขับขี่(ที่ไม่หมดอายุ) 1 ใบ
 4. เล่มทะเบียนรถคันที่ใช้

Benefits

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

พนักงานส่งอาหารตามบ้าน

Name - Surname*

National ID (13 digit)*

Mobile Phone No.*

E-Mail*

Resume (Upload)*

Expected Salary (Baht)*

Start Date


Captcha

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

Operation Division > ประจำร้าน MK, YAYOI

Apply for this job

จำนวนที่รับ

50 position

Qualification

 • เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีบุคลิกที่ดี รักในงานบริการ

เอกสารในการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย 1 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 3. สำเนาใบขับขี่(ที่ไม่หมดอายุ) 1 ใบ
 4. เล่มทะเบียนรถคันที่ใช้

Benefits

ปรับเงินเดือนประจำปี ,โบนัสประจำปี,เงินรางวัลการขาย,เงินช่วยเหลือค่าเดินทางหรือค่าที่พัก,เบี้ยขยันประจำปี,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจร่างกายประจำปี,เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ,หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง,วันหยุดพักร้อน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ส่วนลดเมื่อรับประทานอาหาร ในเครือของบริษัท

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

Name - Surname*

National ID (13 digit)*

Mobile Phone No.*

E-Mail*

Resume (Upload)*

Expected Salary (Baht)*

Start Date


Captcha