MK Restaurant : Thailand MK Suki Restaurant - ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

ตะกร้าสินค้า

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

เลี้ยงอาหารเด็กพิเศษ (อาชาบำบัด)

งานครอบครัวเด็กพิเศษสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 6 สโมสรยิงปีนพัทยา จังหวัดชลบุรี จำนวน 300 คน