MK Restaurant : Thailand MK Suki Restaurant - ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่น

ตะกร้าสินค้า

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

Special Birthday Set ในราคา 599 บาท

เงื่อนไขสิทธิพิเศษในเดือนเกิด

  1. เฉพาะลูกค้าบัตรสมาชิกระดับบัตร 1 ได้แก่ VIP, MK Gold, Red Card, University ได้รับสิทธิ์ซื้อ Special Birthday Set ในราคา 599 บาท (ส่วนลด 20% จากราคาปกติ)
  2. Special Birthday Set ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดบัตรสมาชิกได้หรือส่วนลดอื่นๆได้ แต่รายการอาหารอื่นๆบนโต๊ะสามารถรับส่วนลดได้ตามปกติ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร ใน Special Birthday Set
  4. Special Birthday Set  ลูกค้าสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 เซต / 1 ครั้ง / 1 ใบเสร็จในเดือนเกิดเท่านั้น
  5. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.thisismyMK.com เท่านั้น
  6. ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์เพื่อรับโค๊ดผ่าน www.thisismyMK.com หรือ MyMK Mobile Application
  7. กรุณาแสดงโค๊ดเพื่อรับสิทธิ์ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัตรสมาชิกที่เป็นเจ้าของบัตรที่เกิดในเดือนนั้นเท่านั้น
  8. ใช้สิทธิ์ Special Birthday Set เฉพาะรับประทานในร้านเท่านั้น
  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า