รับฟรี! มะพร้าวหิมะ สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรสมาชิก Red Card ราคา 129 บาท และลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ซื้อบัตร

ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564

รับฟรี! มะพร้าวหิมะ สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรสมาชิก Red Card ราคา 129 บาท และลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ซื้อบัตร

สิทธิพิเศษ: ฟรีมะพร้าวหิมะ 1 ถ้วย สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรสมาชิก Red Card ราคา 129 บาท และลงทะเบียนภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ซื้อบัตร 

ระยะเวลาโปรโมชั่น: ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564

สาขาที่ร่วมรายการ: MK Restaurants ทุกสาขา (ยกเว้น MK Gold, MK Live และ MK Express)

เงื่อนไขการใช้คูปอง
 

1. บัตรสมาชิก Red Card ราคา 129 บาท 1 ใบ รับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ตลอดทั้งรายการ 

2. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ ลงทะเบียนที่ www.thisismymk.com ภายใน 30 วันหลังจากซื้อบัตร และลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 64 – 30 ก.ย. 64 จะได้รับคูปอง (E-Coupon) ฟรี มะพร้าวหิมะ 1 ถ้วย  

3. คูปอง (E-Coupon) ฟรี มะพร้าวหิมะ จะจัดส่งให้ในวันถัดไป ผ่านช่องทาง www.thisismyMK.com, MyMK Mobile Application, MK LINE Official Account คูปอง(E-Coupon) จะมีอายุ 30 วันหลังจากลงทะเบียนที่ www.thisismymk.com ใช้สำหรับรับประทานอาหารที่ร้าน โดยมียอดรับประทานขั้นต่ำ 300 บาท ขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) / ใบเสร็จ

4. ใช้คูปอง (E-Coupon) ได้ที่ MK Restaurant ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้น MK Gold, MK Live และ MK Express

5. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ท่านอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

6. รับสิทธิ์ภายในวันหมดอายุเท่านั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุคูปองให้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

7. ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนคูปองได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถรับส่วนลดเพิ่มเติมจากบัตรสมาชิก MK หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคูปองที่ได้มาจากการจับภาพหน้าจอ (screen capturing) หรือ จากแอปพลิเคชันอื่น นอกเหนือจาก myMK แอปพลิเคชันเท่านั้น

10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า