สมาชิก MK สะสมพอยต์ คุ้ม2ต่อ ยิ่งกิน ยิ่งได้พอยต์

ระยะเวลาโปรโมชั่น 27 เมษายน 2564 - 13 มิถุนายน 2564

สมาชิก MK สะสมพอยต์ คุ้ม2ต่อ ยิ่งกิน ยิ่งได้พอยต์

ต่อที่ 1 รับพอยต์พิเศษ X2 เท่า เมื่อมียอดรับประทานขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป(หลังหักส่วนลด)/ใบเสร็จ

ต่อที่ 2 รับพอยต์พิเศษเพิ่ม +100 พอยต์ เมื่อมียอดรับประทานขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป(หลังหักส่วนลด)/ใบเสร็จ
 

สาขาที่ร่วมรายการ: MK Restaurants, MK Gold และ MK Live ทุกสาขา (ยกเว้น MK Delivery และ MK Express)
ระยะเวลาโปรโมชั่น: ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 – 13 มิถุนายน 2564

เงื่อนไข:
1. รับคะแนนพิเศษ 2 เท่า เมื่อมียอดรับประทานขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) / ใบเสร็จ
2. รับคะแนนพิเศษเพิ่มอีก 100 คะแนน เมื่อมียอดรับประทานขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) / ใบเสร็จ
3. บัตรสมาชิก 1 ใบ รับสิทธิ์ได้ 3 ครั้ง ตลอดทั้งรายการ 
4. ลูกค้าจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 100 คะแนน เมื่อในใบเสร็จนั้นลูกค้าได้รับสิทธิ์คะแนน 2 เท่า
5. คะแนนพิเศษจะคำนวณจากยอดรับประทาน(หลังหักส่วนลด) ใน 3 ใบเสร็จแรก ที่เข้าเงื่อนไขของแคมเปญและอยู่ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น โดยจำกัดการรับคะแนนพิเศษสูงสุด 500 คะแนน ต่อ 1 บัตรสมาชิก ต่อ 1 ใบเสร็จ
6. สามารถรับคะแนนพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 – 13 มิถุนายน 2564
7. คะแนนปกติจะถูกคำนวณจากยอดรับประทานที่ชำระเงินจริง (หลังหักส่วนลด)
8. เฉพาะรับประทานที่ร้าน MK Restaurants MK Gold , MK Live และซื้อกลับบ้านเท่านั้น (ยกเว้น MK Delivery และ MK Express)
9. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก MK ที่ลงทะเบียน www.thisismyMK.com เท่านั้น
10. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ท่านอื่น เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือส่วนลดอื่นๆได้
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า