อร่อยสไตล์ใหม่ หอมหวานแบบไทย กับ MK สโนว์ไทยไทย เพียงถ้วยละ 69 บาท รีบมาลองกันเลย วันนี้ ถึง 15 ม.ค.64 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 พฤศจิกายน 2563 - 15 มกราคม 2564

อร่อยสไตล์ใหม่ หอมหวานแบบไทย กับ MK สโนว์ไทยไทย เพียงถ้วยละ 69 บาท รีบมาลองกันเลย วันนี้ ถึง 15 ม.ค.64 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

อร่อยสไตล์ใหม่ หอมหวานแบบไทย กับ MK สโนว์ไทยไทย เพียงถ้วยละ 69 บาท รีบมาลองกันเลย วันนี้ ถึง 15 ม.ค.64 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

 

???? ทับทิมกรอบ สโนว์ - ทับทิมกรอบ ท็อปปิ้งด้วยไอศกรีมและน้ำกะทิหอมมัน เพียงถ้วยละ 69 บาท

???? สิงคโปร์ สโนว์ - ลอดช่องสิงคโปร์ ท็อปปิ้งด้วยไอศกรีมและน้ำกะทิหอมมัน เพียงถ้วยละ 69 บาท

 

เงื่อนไข

• ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

• อาหารและภาชนะในภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

• ที่ MK Restaurants ทุกสาขา (ยกเว้น MK Gold, MK Live และ MK Express)

• โปรโมชั่นนี้เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น

• ราคาจะแตกต่างกันในแต่ละสาขา

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• เพิ่มเติม www.mkrestaurant.com