MK จัดหนัก แจกพอยต์จัดเต็ม!! ให้สมาชิกกับโปรอิ่มอร่อย พอยต์จัดเต็ม ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น!!

ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566

MK จัดหนัก แจกพอยต์จัดเต็ม!! ให้สมาชิกกับโปรอิ่มอร่อย พอยต์จัดเต็ม ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น!!


MK จัดหนักให้สมาชิก ทั้งอิ่มอร่อย แจกพอยต์กันเต็มๆ!! 
สมาชิก MK ห้ามพลาด! รีบมารับพอยต์กันด่วน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

- รับพอยต์แลกของรางวัลพิเศษ x2 เมื่อมียอดรับประทานขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1,000 - 2,999 บาท (หลังหักส่วนลด) / ใบเสร็จ

- รับพอยต์แลกของรางวัลพิเศษ x3 เมื่อมียอดรับประทานขั้นต่ำ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป  (หลังหักส่วนลด) / ใบเสร็จ

เฉพาะรับประทานที่ร้าน MK Restaurants MK Gold และ MK Live เท่านั้น

 

เงื่อนไข:

1. 1 บัตรสมาชิก รับสิทธิ์ได้สูงสุด 3 ครั้ง ตลอดทั้งรายการ  

2. พอยต์แลกของรางวัลพิเศษ จะคำนวณจากยอดรับประทาน(หลังหักส่วนลด) ใน 3 ใบเสร็จแรกที่เข้าเงื่อนไขและอยู่ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น 

3. รับพอยต์แลกของรางวัลพิเศษ สูงสุด 500 พอยต์ ต่อ 1 ใบเสร็จ

4. พอยต์พิเศษมอบให้สำหรับการแลกของรางวัลเท่านั้น พอยต์สำหรับปรับระดับบัตรไม่ร่วมโปรโมชั่น

5. พอยต์ปกติจะถูกคำนวณจากยอดรับประทานที่ชำระเงินจริง (หลังหักส่วนลด) โดยยอดรับประทานทุกๆ 25 บาท รับ 1 MyMK Point

6. สามารถรับพอยต์พิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566

7. โปรโมชั่นนี้สำหรับรับประทานที่ร้าน MK Restaurants, MK Gold และ MK Live เท่านั้น (ยกเว้น MK Delivery)

8. เฉพาะลูกค้าสมาชิก E-Member และลูกค้าสมาชิกระบบเดิมที่ลงทะเบียนผ่าน LINE หรือwww.thisismymk.com เท่านั้น 

9. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ท่านอื่น เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือส่วนลดอื่นๆได้

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า