เมนูอร่อยจุใจ มีให้เลือกอีกมากมาย

MK ซุปเด็ดเจแปน MK ซุปเด็ดเจแปน
MK ซุปเด็ดเจแปน MK ซุปเด็ดเจแปน
อิ่มคุ้ม รับเบิ้ล อิ่มคุ้ม รับเบิ้ล
*ราคาบนเว็บไซต์อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา